Soğuk İzolasyon

SOĞUK İZOLASYON

Soğuk izolasyon terimi, sıcaklığı –200oC ile +40 oC arasında olan ortamların çeşitli yöntemler kullanılarak izole edilmesini tanımlamaktadır. Başlıca soğuk izolasyon uygulama alanları Petrokimya, Kimya, Donmuş gıda, Oksijen, Azot, Hidrojen, LNG tesisleri boru ve ekipmanları ile karbondioksit, amonyak ,azot stoklama , taşıma tankları olarak sıralanabilir.